Wonen

 

De Stichting wil opvang bieden aan mensen die door verschillende omstandigheden thuis- en/of dakloos zijn geworden of in psycho- sociale problemen zijn geraakt en op zoek zijn naar hulp. Zo nodig worden deze mensen begeleid  in het zelfstandig leren wonen. Zowel voor  het wonen als ambulante zorg ligt geen leeftijdsgrens.

Voorts is het doel bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. Hierbij is het streven een leefklimaat te creëren van rust, structuur en veiligheid. Binnen de organisatie zijn er mogelijkheden tot wonen.

De hulpvraag kan zeer divers zijn en gepaard gaan met:

– psychische problemen

– financiële problemen

– relatieproblemen

– geestelijk of lichamelijk misbruik

– huisvestingsproblemen

– gebrek aan dagbesteding

 De Overbrugging zal voorrang verlenen aan personen uit de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Dit zal gebeuren in samenspraak met de woonstichtingen en de diensten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De achtergrond van de zorgvraag is bijna altijd complex van aard en omvat vaak een mix van problemen.

 Contra indicaties zijn

  • Heftige psychiatrische problematiek waardoor risico’s ontstaan voor medewerkers en mede cliënten
  • Mate van drugsgebruik en de motivatie van de cliënt om te willen stoppen
  • Criminaliteit

De Overbrugging wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit mensen, als zij daar aan toe zijn, zelfstandig kunnen terugkeren in de samenleving.

Hoewel de cliënten bij  De Overbrugging zelfstandig wonen, hebben zij gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor gebruik van bepaalde ruimten en voorzieningen. Dit kan voor hen therapeutische functies hebben (vergroten van sociale vaardigheden, grenzen stellen, etc). Hiermee wordt ook getracht te voorzien in de meest elementaire basisbehoeften van de mensen: vriendschappen, aandacht, loyaliteit, etc. Vanuit deze insteek wordt er ook aandacht besteed aan zaken die te maken hebben met het leefritme, arbeidsritme, persoonlijke en huishoudelijke verzorging. Zo kunnen het uitvoeren van corveetaken en het bereiden van de maaltijd onderdeel zijn van het doelenplan. Het ontwikkelen van vaardigheden op dit gebied beoogt de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.

Vriend worden?

U kunt vriend worden van Stichting De Overbrugging. Deze vriendschap kost slechts € 10,00 per persoon per jaar, maar als deze vriendschap u meer waard is mag u uiteraard meer geven. Met dit gebaar ondersteunt u Stichting De Overbrugging.

Kringloopwinkel

 

Contactgegevens Kringloopwinkel

Telefoon: 0186 61 34 10 ( uitsluitend tijdens onze openings-uren woensdag t/m zaterdag  10:00-16:00 uur. )

Email (uitsluitend voor de kringloopwinkel): overbrugging.obl@gmail.com      of expeditie.overbrugging@gmail.com

 

SDO ontvangt nieuwe auto en gift Rotary

klik hier voor artikel Het kompas  6 dec 2019