Help ons met een gift om het verschil te maken in de levens van mensen. 

NL70 RABO 0104 2332 49 ten name van Stichting De Overbrugging, onder vermelding van ‘Gift’. Of maak een gift over door de QR-code te scannen.

Aanpak

Benieuwd hoe we te werk gaan? We vertellen je er graag meer over.

Aanmelden

De meeste cliënten komen bij ons terecht via de gemeente of via een andere zorginstantie. Maar je mag ook zelf contact met ons opnemen als je hulp nodig hebt. Dat kan telefonisch, per mail of door online een formulier in te vullen.

Telefoon: 06 51 20 16 93  of  06 22 97 25 55
E-mail: hvz.overbrugging@gmail.com

Contactformulier invullen

Procedure

Na je aanmelding, bekijken we hoe we jou het best kunnen helpen. Soms zullen we je doorverwijzen naar een andere zorgverlener. Als we denken dat wij je kunnen helpen, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek bespreken we de problemen waar je tegenaan loopt en wat de mogelijkheden zijn die De Overbrugging je kan bieden. 

Kosten

De Overbrugging ontvangt voor de geboden zorg geen vergoeding vanuit de gemeente of de zorgverzekeraar. Hier is bewust voor gekozen. Zo kan direct gestart worden met de hulp die je nodig hebt. Onze inkomsten zijn afkomstig van donaties en de opbrengsten van onze kringloopwinkel.

Kom je bij ons wonen, dan betaal je hiervoor een zorg- en kamerbijdrage. De hoogte hiervan verschilt per locatie en hangt af van de grootte van de kamer.

Zorgovereenkomst

De afspraken die we met jou maken, leggen we vast in een zorg- en begeleidingsovereenkomst. Daarin staat ook de maandelijkse bijdrage die je betaalt als je tijdelijk op 1 van onze locaties komt wonen. De opvang die we bieden is altijd in combinatie met zorg en begeleiding. Het is een voorwaarde dat je gemotiveerd bent hierin mee te werken.

Doelen

Samen met jou stellen we een aantal concrete doelen op. Bijvoorbeeld op gebied van wonen, werk en psychische gezondheid. Soms is het nodig hiervoor de hulp van een andere organisatie in te schakelen. Bij lichte problematiek word je begeleid door een medewerker van De Overbrugging.
Je krijgt altijd een persoonlijke begeleider die jouw aanspreekpunt is bij De Overbrugging en met wie je regelmatig gesprekken voert. Zo werken we aan het bereiken van je doelen en stellen we de plannen op tijd bij als dat nodig is.

Wonen

We hebben 3 woningen waarin cliënten tijdelijk kunnen verblijven. Je woont er zelfstandig, met lichte woonbegeleiding. Samen met de andere bewoners ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de gezamenlijke ruimtes.
In en om onze woningen mag geen alcohol of drugs worden gebruikt of bewaard. Deze en andere regels staan in de zorg- en begeleidingsovereenkomst die je tekent als je bij ons komt wonen.

Duur van verblijf

In principe woon je maximaal 18 maanden bij ons. In bijzondere gevallen kan dit worden verlengd.
Cliënten die niet meer bij ons wonen, kunnen nog wel ambulante begeleiding van ons krijgen. Zo maken we de stap naar zelfstandig wonen iets minder groot en heb je altijd iemand om op terug te vallen.

Kringloopwinkel

Openingstijden kringloopwinkel:

Woensdag:   10.00 – 16.00 uur 

Donderdag: 13.00 – 16.00 uur

Vrijdag:          10.00 – 16.00 uur

Zaterdag:      10.00 – 16.00 uur

Arie van Pelt krijgt Sociaal Impact Award toegekend