Help ons met een gift om het verschil te maken in de levens van mensen. 

NL70 RABO 0104 2332 49 ten name van Stichting De Overbrugging, onder vermelding van ‘Gift’. Of maak een gift over door de QR-code te scannen.

Over ons

De Overbrugging is een stichting die in 2004 is opgericht. We zijn een non-profit organisatie en doen ons werk vanuit een diep verlangen mensen te helpen die door allerlei problemen zijn vastgelopen. De liefde van God is hierbij onze drijfveer. Hierbij sluiten we niemand uit; ook andersdenkenden zijn bij ons van harte welkom.

Dit is onze visie:

Mensen een plek geven als overbrugging naar structuur in hun leven en er voor hen zijn als er (bijna) niemand meer voor hen is.

We bieden begeleiding en onderdak. Vanuit een situatie van rust, structuur en veiligheid werken we samen aan concrete doelen.

Zo wil De Overbrugging een tussenstation zijn van waaruit mensen, als ze daaraan toe zijn, zelfstandig kunnen terugkeren naar de samenleving.

voorgevel De Overbrugging
Kringloopwinkel

Openingstijden kringloopwinkel:

Woensdag:   10.00 – 16.00 uur 

Donderdag: 13.00 – 16.00 uur

Vrijdag:          10.00 – 16.00 uur

Zaterdag:      10.00 – 16.00 uur

Arie van Pelt krijgt Sociaal Impact Award toegekend