Werkwijze

De zorgverlening van De Overbrugging richt zich op de opvang en zorg. In de voorziening van De Overbrugging kunnen voornamelijk  jongeren tijdelijk worden opgevangen om zelfstandig te wonen met lichte begeleiding. Er wordt een zorgovereenkomst aangegaan waarbij de mogelijkheid bestaat om een kamer te bewonen tegen een bijdrage. De Overbrugging verkrijgt geen inkomsten via de gemeente of zorgverzekeraar. Hier is bewust voor gekozen. Door deze keuze kan direct worden gestart met de benodigde hulp. Financiering van de Overbrugging komt voort uit de inkomsten van de winkel en donaties.

Het nastreven van nieuwe levensdoelen zijn de belangrijkste zorgdoelstellingen.

Om deze doelen te bereiken wordt gekeken welke hulp er nodig is en welke organisatie hier eventueel voor ingeschakeld moet worden. Bij lichte problematiek wordt de cliënt begeleid door een medewerker van de Overbrugging.

Er wordt gewerkt aan de hand van een doelen formilier van de cliënt. Er wordt veelal taakgericht gewerkt, waarin ook veel aandacht uitgaat naar het persoonlijke hulpverleningsproces van de cliënt. Er wordt gestreefd naar een woonperiode van maximaal 18 maanden, in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Contra indicaties zijn:

  • Zware verslaving
  • Het niet willen voldoen aan de voorwaarden van de zorgovereenkomst
  • Psychiatrische problematiek
  • Leeftijd

Indien een cliënt wordt afgewezen, zal De Overbrugging zich inspannen deze cliënt door te verwijzen.

Na het vertrek van de cliënt zal Stichting De Overbrugging aan de cliënt nazorg verlenen. Deze nazorg is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Per cliënt wordt een traject besproken wat passend is.

Iedere cliënt van De Overbrugging krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen. Deze voert regelmatig gesprekken met de cliënt, leidend in deze gesprekken zijn de afspraken die gemaakt zijn op het doelen formulier.

Naast de praktische onderdelen van het programma is er ook een aanbod van thema’s, waarin vaardigheden worden aangeleerd en een stuk verwerking van het gedrags- veranderingsproces kan plaatsvinden.

Zowel psychosociale verwerking en ontwikkeling als wel de algemene ontwikkeling komen aan de orde, omdat de achterstanden op deze gebieden vaak ten grondslag liggen aan de problemen. Voor alle cliënten staan arbeidsprojecten open. Ook kan met hen worden gezocht naar mogelijkheden om een reguliere opleiding te gaan volgen. In algemene termen wordt een steunende, structurerende vorm van begeleiding geboden.

Kringloopwinkel

 

Kringloopwinkel weer open

let op onze (tijdelijk)  gewijzigde openingstijden

woensdag, vrijdag en zaterdag,

open van 10:00 – 16:00

helaas is het NIET mogelijk op zaterdag goederen aan te leveren.

Email (uitsluitend voor de kringloopwinkel): overbrugging.obl@gmail.com      of expeditie.overbrugging@gmail.com

 

SDO ontvangt nieuwe auto en gift Rotary

klik hier voor artikel Het kompas  6 dec 2019