Doelstelling

Onze doelstelling kent vier hoofdpunten:

Hulp en onderdak verlenen.

De Stichting wil hulp en onderdak verlenen aan mensen die zijn vastgelopen door allerlei omstandigheden, zoals bijvoorbeeld psychosociale, financiële- of verslavingsproblematiek.

Bevorderen van zelfstandigheid door begeleiding.

Voorts is het doel bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. Hierbij is het streven een leefklimaat te creëren van rust, structuur en veiligheid. Binnen de organisatie zijn er mogelijkheden tot wonen. De Overbrugging wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit mensen, als zij daar aan toe zijn, zelfstandig kunnen terugkeren in de samenleving.

Ambulante zorg/begeleiding bieden.

Ambulant wil de stichting cliënten hulp bieden door hen thuis of elders te bezoeken, te begeleiden en te ondersteunen.

Preventieve zorg en informatie verstrekken.

Informatievoorziening vindt plaats via huisartsen en andere instellingen, organisaties of diensten binnen De Hoeksche Waard.

 

klik hier voor referenties

 

 

Kringloopwinkel

 

Kringloopwinkel

Met ingang van woensdag 17 maart 2021, gaat onze kringloopwinkel weer open. Wel moet er van tevoren een afspraak gemaakt worden. Bel van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur 0186-613410 en kies 1 om een afspraak te maken.

U kunt ook mailen voor een afspraak naar: kringloopwinkeldeoverbrugging@gmail.com. Vermeld dan wel uw telefoonnummer, dan kunnen we u bellen voor een afspraak.

U heeft 30 minuten om iets van uw gading te vinden.

Gebruik van een winkelmandje is verplicht en ook alle regels van het RIVM zijn van toepassing. Maak snel een afspraak!

 

klik hier voor:

Het Kompas 11-11-2020- ‘Een klein beetje interesse tonen kan al zoveel betekenen’