Doelstelling

Onze doelstelling kent vier hoofdpunten:

Hulp en onderdak verlenen.

De Stichting wil hulp en onderdak verlenen aan mensen die zijn vastgelopen door allerlei omstandigheden, zoals bijvoorbeeld psychosociale, financiële- of verslavingsproblematiek.

Bevorderen van zelfstandigheid door begeleiding.

Voorts is het doel bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. Hierbij is het streven een leefklimaat te creëren van rust, structuur en veiligheid. Binnen de organisatie zijn er mogelijkheden tot wonen. De Overbrugging wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit mensen, als zij daar aan toe zijn, zelfstandig kunnen terugkeren in de samenleving.

Ambulante zorg/begeleiding bieden.

Ambulant wil de stichting cliënten hulp bieden door hen thuis of elders te bezoeken, te begeleiden en te ondersteunen.

Preventieve zorg en informatie verstrekken.

Informatievoorziening vindt plaats via huisartsen en andere instellingen, organisaties of diensten binnen De Hoeksche Waard.

 

klik hier voor referenties

 

 

Kringloopwinkel

 

Kringloopwinkel weer open

let op onze (tijdelijk)  gewijzigde openingstijden

woensdag, vrijdag en zaterdag,

open van 10:00 – 16:00

helaas is het NIET mogelijk op zaterdag goederen aan te leveren.

Email (uitsluitend voor de kringloopwinkel): overbrugging.obl@gmail.com      of expeditie.overbrugging@gmail.com

 

SDO ontvangt nieuwe auto en gift Rotary

klik hier voor artikel Het kompas  6 dec 2019